Bijles in taal en rekenen

Rekenen en taal zijn de vakken waar de meeste basisschoolkinderen moeite mee hebben. Uit onderzoek blijkt dat leerachterstanden op jonge leeftijd, vooral op het gebied van taal en rekenen, een negatieve impact kunnen hebben op de verdere schoolcarrière. Door de persoonlijke leerbegeleiding en coaching kan ik – waar dat nodig is – een kind de leervaardigheden meegeven om het leren weer op te pakken als het even niet lukt.

Intake

Wanneer uw kind wilt starten met bijles kunt u eerst een intakegesprek aanvragen. Graag vertel ik u meer over de leeraanpak van ‘Leer mij dat ook!’ Tijdens dit gesprek stel ik vragen zoals:

– Op welk vakgebied is extra aandacht nodig?

– Hoe staat uw kind ervoor? Wat is er op dit moment aan de hand?

– Wat zou uw kind willen leren?

– Waar is uw kind goed in?

– Wat verwachten jullie van de bijles?

Ook kijk ik naar hoe wij de bijles gaan vormgeven, hoe leert uw kind het fijnste? Hier probeer ik zo goed mogelijk de bijles op aan te passen. Als onderdeel van de intake zal ik vanzelfsprekend ook uw kind graag willen spreken. Zo kunnen we kijken of er een klik is.

De intake kan bij mij in Zwolle of ik kom bij u aan huis. Aan dit intakegesprek zijn geen kosten verbonden.

Voortgang/evaluatie

De begeleiding kan plaatsvinden bij mij thuis (voorkeur), bij u of in sommige gevallen op de school van uw kind (altijd in overleg met de school). De bijles is individueel, dus ik ben één uur intensief aan het werk met uw kind.

Als uw kind een onderdeel niet begrijpt, bijvoorbeeld bij het klokkijken, dan zoek ik hier extra materiaal voor en gaan wij ermee aan de slag op de manier die bij uw kind past.  Ook kan ik samen met uw kind het huiswerk van school maken of we pakken bijvoorbeeld het ‘leren plannen’ aan.

Tijdens dit uur drinken wij kort even iets en praten even over school of wat er speelt in het hoofd van jouw kind. Dit vinden kinderen vaak fijn, omdat er vaak meer aan de hand is dan alleen het vak rekenen of taal waar zij moeite mee hebben. Aan het einde van de bijles evalueren wij wat wij hebben gedaan en hoe het is gegaan. In overleg met u kan uw kind eventueel huiswerk mee krijgen.

De voortgang van de begeleiding wordt met u besproken. Gedurende de begeleiding krijgt u regelmatige terugkoppeling.Tijdens deze momenten bespreken we de voortgang en plannen we na verloop van tijd een evaluatiegesprek of een eindgesprek.
Aan de hand van de resultaten ronden we de begeleiding af of maken we een afspraak voor een vervolgtraject. Om goede resultaten te kunnen behalen ga ik uit van minimaal 8 keer begeleiding en leggen wij afspraken vast in een contractje.


Tevens biedt ‘Leer mij dat ook!’ ook andere ondersteuning aan

Hulp bij beter en meer lezen

Lezen is leuk! Tenminste, dat zou het moeten zijn. Dat geldt echter niet voor elk kind. Als uw kind moeite heeft met technisch of begrijpend lezen, vindt het lezen al snel niet meer leuk. Dat is jammer.

Technisch lezen
Technisch lezen wordt aangeleerd in groep 3. Kinderen leren letters te vertalen naar klanken, en groepen letters naar woorden.Hoe beter een kind leest, hoe hoger het niveau en uit hoe meer boeken het mag kiezen.

Begrijpend lezen
Meestal vanaf groep 5, gaat begrijpend lezen een belangrijke rol spelen. Het technisch lezen is een voorwaarde om aan het begrijpend lezen te mogen beginnen. Begrijpend lezen houdt in dat kinderen:

  • de betekenis van een tekst weten te benoemen;
  • het doel van de schrijver van de tekst herkennen;
  • de inhoud van de tekst op waarheid en juistheid kunnen beoordelen;
  • de informatie in de tekst juist kunnen verwerken;
  • de tekst aan kunnen vullen en kunnen verbeteren.

Wanneer uw kind veel moeite heeft met het lezen, kan ik daar natuurlijk bij helpen.

Leren en huiswerk maken, hoe kan dat beter?

Veel kinderen en jongeren hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur of willen leren hoe ze het beste kunnen leren. Bij sommigen komt dit doordat ze snel zijn afgeleid of motivatie missen, anderen hebben een achterstand, leerprobleem of hebben nog nooit geleerd om te plannen. In al deze situaties kan huiswerkbegeleiding een uitkomst bieden.

Ik bied leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs structuur bij het maken van hun huiswerk en leer ze om te gaan met een planning, er zelf een te maken en te gebruiken. Ook kan ik jouw kind leren een mindmap te maken bij het leren van een toets. Dit is een andere manier van leren die voor kinderen die in beeld denken goed werkt. De methodes ‘ ik leer anders’  en ‘ taal in blokjes’ is ook een middel die ik voor jouw kind kan inzetten. Vraagt u maar naar de mogelijkheden.

Training voor de Cito entree-eindtoets of NIO-toets

Vindt u het ook belangrijk dat uw kind niet gespannen is tijdens het maken van de CITO-NIO- of Entreetoets*? Dan help ik uw kind graag daarbij. Ik coach of ondersteun uw kind bij het maken van oefeningen en geef feedback over de werkwijze daarbij.

De basisschool kent uw kind meestal het beste en zij geven onafhankelijk van de CITO een advies, maar het doel bij deze bijles (CITO, Entree-eindtoets of NIO) is dat uw kind ontspannen de toets kan gaan maken en dit weer vaak leidt tot een beter resultaat. Ook hier is de persoonlijke en zorgvuldige benadering van uw kind de basis van de begeleiding.

* De Entreetoets is een toets waarmee in groep 5, 6 en 7 objectief gemeten kan worden wat de kinderen tot dan toe hebben geleerd. De Entreetoets is een onderdeel van het CITO Volgsysteem in het basisonderwijs. Een groot deel van de basisscholen in Nederland werkt met dit volgsysteem.

Het verschil tussen de NIO-toets en de CITO-eindtoets is dat de CITO meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO-toets bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties).

Heb ik uw interesse gewekt en bent u benieuwd wat ik voor uw kind kan betekenen? Neem dan contact op via het contactformulier of u kunt bellen naar: 06-41256732.

adminBijles